BLOG

Một năm của những chuyến đi từ vô hình đến hữu hình. Từ một cô gái độc thân hạnh phúc sang một gia đình nhỏ nhiều tiếng cười. Từ ý

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất
Xây dựng nền tảng để định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (dành cho biz owner)

No posts were found for provided query parameters.

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất
Dẫn dắt bạn trở thành leader với cách đi bền vững và nội lực.

No posts were found for provided query parameters.

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất
Định hình tư duy, làm chủ các kỹ năng, nâng cao hiệu suất để luôn sống đúng tiềm năng của bạn trong thế giới freelancer.

No posts were found for provided query parameters.

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất
Những bài học từ cuộc sống, truyền cảm hứng, giúp bạn chuyển hoá hiệu quả nhất

No posts were found for provided query parameters.

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất

No posts were found for provided query parameters.

Chào bạn,

Mình là Huyền Trân, một Online Business Management của các Coaches / Healers / Beauty Brands / Beauty & Wellness Brands trong nước và nước ngoài. Blog này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm việc và các bài học trên hành trình phát triển bản thân.

Bài Viết Gần Nhất

Theshuyentran.com
---

Nơi chia sẻ những câu chuyện có thật, đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc của Trân trên hành trình phát triển sự nghiệp, sống tự do, với mong muốn giúp đỡ các bạn vượt qua rào cản tâm lý và được chuẩn bị đầy đủ hành trang trước khi dấn thân cho các vị trí Key person / Leader của một doanh nghiệp.

Trở thành Online Key Person
---

Tham gia chương trình Key Virtual Assistant / Becoming Remote Leader, kiến tạo những kết quả không tưởng trên Online từ năng lượng, tư duy, kỹ năng và thu nhập dưới sự đồng hành trực tiếp từ mình.

Bạn cần Online Business Manager cho Doanh nghiệp của bạn?
---

Sử dụng dịch vụ để bạn dần rút khỏi doanh nghiệp của chính mình ở các mảng: Quản lý dự án kinh doanh trực tuyến từ các đầu mục chiến lược, công việc đến con người và trực tiếp xử lý các công việc có chuyên môn cao.

Tìm hiểu thêm
---

Dịch vụ

Blog

Hợp Tác Với Trân

Copyright 2023 theshuyentran.com. All Rights Reserved.