Một năm của những chuyến đi từ vô hình đến hữu hình. Từ một cô gái độc thân hạnh phúc sang một gia đình nhỏ nhiều tiếng cười. Từ ý định no honeymoon cho đến quyết định dành 6 tháng đầu năm để vừa đi du lịch...